សកម្មភាពឆ្លើយតបនឹងគ្រោះទឹកជំនន់

ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា យើងបានរួមគ្នាផ្តល់ជំនួយបឋមជូនដល់គ្រួសាររងគ្រោះនៃខេត្តចំនួន 5 ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់។

ភេសជ្ជៈ និងស្បៀងអាហារចាំបាច់មួយចំនួន បានត្រៀមរួចជាស្រេច ដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយសហគមន៍របស់យើង។

#កូកា-កូឡានឹងបន្តប្តេជ្ញាចិត្តជួយសហគមន៍!

#យើងកាន់តែរឹងមាំនៅពេលយើងរួបរួមគ្នា!

More to enjoy