ចូលរួម​ជាមួយ​យើង

ចូលរួម​ជាមួយ​យើង

នៅក្នុង​រោងចក្រ​ច្រ​ក​ភេសជ្ជៈ​ទំនើប​បំផុតរបស់​យើង​ និងការិយាល័យ​​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ រួមទាំង​ចង្វាក់​ផ្គត់ផ្គង់​ដែល​មាន​​នៅទូទាំង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន CBC ផ្តល់​ជូនឱកាស​ប្រកប​ដោយការ​ពេញចិត្ត និង​ទំនុកចិត្ត​ជាច្រើន។

បុគ្គលិករបស់​យើង​គឺជា​ក្រុម​ការងារ​ដែលមាន​បទ​ពិសោធ​ខាង​បច្ចេកវិទ្យា ដែល​ជឿទៅលើ​​អនាគត​រួម​គ្នា​កាន់តែ​ប្រសើរ និងមាន​មោទនភាព​ដែលធ្វើការងារ​ឱ្យក្រុមហ៊ុនមួយ​ដែល​ចូល​រួម​ចំណែក​​ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​របស់​ប្រទេស​យើង។

យើង​គាំទ្រ​បុគ្គលិក​របស់​យើង​ជា​មួយ​នឹង​ឱកាស​រៀនសូត្រ​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ក្នុងពេលបំពេញ​ការងារ ជា​ពិសេស​អភិវឌ្ឍ​ជំនាញ​បច្ចេក​វិទ្យា​ទំនើប ដែលក្រុមហ៊ុន​ទំនើបមួយ​​តម្រូវ​ឱ្យមាន។

ខណៈ​ដែល​យើង​ប្រែ​​ក្លាយ​ខ្លួនទៅ​ជា​កន្លែង​ធ្វើការ​ដែលមានសមភាព​យេនឌ័រ​នៅ​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០២៥ យើង​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​ជា​ពិសេស​លើ​ការ​គាំទ្រ​ដល់​ការ​បង្កើន​ភាពអង់​អាច​ដល់​បុគ្គលិក​ស្រ្តីតាមរយៈ​ការ​ជ្រើស​រើស​ ការ​ដំឡើង​តំណែង និង​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​ពិសេសនានា។

ស្រ្តី​នៅក្រុមហ៊ុន CBC មាន​នៅក្នុង​ថ្នាក់​គ្រប់គ្រង​ជាន់​ខ្ពស់ ព្រមទាំង​មាន​តួនាទីដែល​មិនធ្លាប់មាន​ផ្សេងៗ​​ដូចជា​ជាអ្នកបើក​បរ​រថយន្ត​ដឹក និង​​អ្នក​បើក​បរ​រថយន្ត​លើក​ទំនិញនៅ​រោងចក្រ​ច្រក​ភេសជ្ជៈ។

 

ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

We are hiring

  • WAREHOUSE TEAM LEADER I Supply Chain I Battambang I 1 position available
  • REGIONAL MARKETING EXECUTIVE I Sales I Sihanoukville I 1 position available
  • KEY ACCOUNT EXECUTIVE I Sales I Sihanoukville I 2 positions available
  • SALES REPRESENTATIVE I Sales I Phnom Penh I 2 positions available
  • SALES REPRESENTATIVE I Sales I Kampot I 1 position available (outsource 4 Months)

* Female candidates are strongly encouraged to apply*
Only short-listed candidates will be contacted for interview.
Closing Date: 30th September 2020

Send us your resume and cover letter via email: hrd@coca-cola.com.kh

Phone: 092 507 908 / 016 592 122