ការ​បង្កើន​ភាព​អង់​អាច​ដល់​ស្ត្រី

ការ​បង្កើន​ភាព​អង់​អាច​ដល់​ស្ត្រី

 

ស្រ្តី​គឺជា​កត្តាដ៏សំខាន់មួយ​ក្នុងការសម្រេចបាននូវភាពជោគ​ជ័យនៅលើ​ពិភពលោកនេះ។ យើង​ផ្តោត​ការ​យកចិត្ត​ទុកដាក់​ទៅលើ​ការ​បង្កើនភាព​អង់អាច​ដល់​ស្រ្តី​ទាំង​នៅកន្លែង​ធ្វើការ និង​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក។

មាន​ភស្តុតាង​ជាច្រើនដែលបង្ហាញថា ការ​សម្រេច​បាន​គុណភាព និង​ភាពអង់អាច​សម្រាប់​ស្រ្តី​មាន​ឥទ្ធិពល​បន្តគ្នាយ៉ាង​ទូលំទូលាយ ដែលបានផ្តល់ជាអត្ថប្រយោជន៍​ដល់សង្គម​ជាតិ។ ក្នុងនាមជា​សសរស្តម្ភ​នៃ​សហគមន៍​របស់ខ្លួន ស្រ្តី​ចំណាយប្រាក់​ចំណូល​ដែល​ពួកខ្លួនរកបានមួយផ្នែកធំ​ទៅលើ​ការថែទាំសុខភាព និងការ​អប់រំ​របស់​កូន​ៗ និង​សេដ្ឋកិច្ច​គ្រួសារ ដែល​បង្កើត​បានជា​ឥទ្ធិពល​សេដ្ឋកិច្ច​មួយយ៉ាងធំ។ ស្រ្តី​នៅជុំវិញពិភពលោក​គឺ​ជា​សសរ​ស្តម្ភ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​អាជីវកម្ម​របស់​យើងរួចស្រាប់​ទៅហើយ។

ក្រុមហ៊ុន ភេសជ្ជៈកម្ពុជា (កូកា-កូឡា) មាន​មោទនភាព​ចំពោះ​ពិពិធភាពនៃក្រុមការងាររបស់​យើងខ្លាំងណាស់ ដែលក្នុងនោះ​យើងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការ​លើក​កម្ពស់បុគ្គលិក​ស្រ្តី​ឱ្យ​ឡើងកាន់​​តួនាទី​ជាន់​ខ្ពស់ នៅ​ក្នុង​មុខដំណែងគ្រប់​គ្រង​របស់ក្រុមហ៊ុន​យើង ឬនៅ​ក្នុង​តួនាទីផ្សេងៗ ​ដូចជា​អ្នក​បើក​បរ​រថយន្ត​ដឹកទំនិញ និង​អ្នក​បើក​បរ​រថយន្ត​លើក​ទំនិញ ដែល​ជា​ទូទៅ​ត្រូវ​បាន​កត់សម្គាល់​ឃើញថាជា​ប្រភេទការងារសម្រាប់​បុរស។

បច្ចុប្បន្ន បុគ្គលិកស្រ្តីរបស់យើងមានចំនួន 30% ហើយ​យើង​កំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដើម្បី​បង្កើន​ចំនួននេះ​ឱ្យ​ដល់ 50% នៅ​ក្នុង​រយៈពេល 5 ​ឆ្នាំ​ខាង​មុខ តាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយត្រៀមជាទុកជាមុនដើម្បីបង្កើនចំនួនបុគ្គលិកជាស្រ្តីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។

យើង​មានកម្មវិធី​ពិសេសៗ​ ដើម្បី​បង្កើត​ស្មារតី​សហគមន៍ និងគាំទ្រ​ស្រ្តី​នៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិករបស់​យើង ហើយ​យើង​សម្រេច​បាននូវ​​ចក្ខុវិស័យ​បង្កើនភាព​អង់អាច​របស់​​ស្រ្តី​នៅទូទាំង​ពិភពលោក​របស់​យើង ​តាមរយៈ​ការបង្កើត​គំរូដែលពង្រីកវិសាលភាព និង​ភាពជាដៃគូ​ប្រកបដោយ
ឥទ្ធិពល។ យើង​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្នុង​ការ​សហការ​ជាមួយ​ដៃគូរបស់​យើង ដើម្បីបង្កើត​កម្មវិធី​នៅក្នុងប្រទេស រួចបន្ទាប់​មក​ធ្វើការពង្រីក​កម្មវិធី​ដែលទទួលបានជោគ​ជ័យ​បំផុត។ យើង​ជឿ​ជាក់ថា វិធីសាស្រ្ត​កែសម្រួល​នេះ​គឺជា​វិធីសាស្រ្តល្អបំផុតក្នុងការ​ធានាការ​បង្កើន​ភាព​អង់អាចឱ្យមានភាព​យូរ​អង្វែង។ យើង​បន្ត​សហការ​ជាមួយ​ស្ថាប័នជាច្រើន ​នៅជុំវិញ​ពិភពលោក ដើម្បីនាំមកនូវផលវិជ្ជមាន និងស្របតាមបរិបទនៅក្នុងប្រទេស​។