យើង​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ចំពោះ Water Replenishment

ចក្ខុវិស័យ​របស់​យើង

ទឹក​គឺជា​គ្រឿងផ្សំ​ចម្បង​នៅក្នុង​ភេសជ្ជៈ​ភាគច្រើន​របស់​យើង។ ការ​ផ្គត់​ផ្គង់ទឹ​ក​ស្អាត​និង​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាពគឺជា​ចំណុចផ្តោត​ចំពោះ​ភាព​ជោគ​ជ័យ​រយៈពេលវែង​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​យើង និង​សុខភាព​សហគមន៍​របស់​យើង។ យើងមានការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុងការ​គោរព និង​ការពារ​ធនធាន​ទឹក។ គោលដៅ​របស់​យើង​គឺ​បំពេញ​ឡើង​វិញ​នូវ​ទឹក​ដែលយើង​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​ផលិតកម្មរបស់យើង​ និង​គាំទ្រ​ដល់​លទ្ធភាព​ទទួលបាន​ទឹក​ស្អាត​តាមរយៈ​គម្រោង​ទឹក​នានា​រួមទាំង​រោងចក្រ​ប្រព្រឹត្តិកម្មទឹក​ទំនើប​របស់​យើង ដែល​បញ្ចេញ​​​ទឹក​ស្អាត​ ១០០% ពីរោងចក្រ​របស់​យើងទៅ​កាន់​បរិស្ថានវិញ​​។

 

វឌ្ឍនភាពរបស់​យើង​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០

  • ទឹក​ប្រាក់ចំនួន ៥០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​​ត្រូវ​បាន​ចំណាយ​លើ​កម្មវិធីទទួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម​សាជីវកម្ម (CSR)។
  • ទឹក​ប្រាក់ចំនួន ១៥​ម៉ឺន​ដុល្លារ​​ត្រូវ​បាន​វិនិយោគ​លើការ​បំពេញ​ទឹកឡើង​វិញក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០។
  • ទឹកស្អាត​ដែល​អាច​បរិភោគបាន​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព​​​​​ចំនួន ៨៨​លាន​លីត្រ​ត្រូវបាន​ផ្ទេរ​ចេញ​ពី​រោងចក្រ​របស់​យើង​ពីឆ្នាំ​២០១៦ ដល់​២០២០។
  • អ្នក​ទទួល​ផល​ចំនួន ១៩៥.៨៣៧​នាក់ក្នុងកម្មវិធី​ទឹក​ស្អាត​របស់​យើង។

 

លើក​កម្ពស់​ប្រសិទ្ធផល​ទឹក

១០០%​ នៃ​សំណល់រាវ​ចេញពី​រោងចក្រ​របស់​យើង​ត្រូវបានធ្វើ​ប្រព្រឹត្តិកម្ម​មុនពេល​ហូរ​ចេញ​ពី​រោងចក្រ​របស់​យើង ដោយ ៧៣% ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់ការ​ស្រោច​ស្រពទីឃ្លា​បៃតង​នៅជុំវិញ​រោងចក្រ​របស់​យើង។

យើង​ប្រើប្រាស់​ទឹក​ចំនួន ១,៩​លីត្រដើម្បី​ផលិត​ផលិតផលរបស់​យើង​ចំនួន ១​លីត្រ។ នោះមានន័យថា ទឹក​១​លីត្រមាននៅក្នុង​ផលិតផល ហើយ​ទឹក ០,៩​លីត្រ​ទៀត​ត្រូវ​បានប្រើប្រាស់ក្នុង​ដំណើរការ​ផលិត ដែល​ភាគច្រើន​សម្រាប់​ការ​រក្សា​ឱ្យ​ឧបករណ៍​នៅ​ថ្មីស្អាត។ នេះគឺជា​ទឹក​ដែល​យើង​ធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្ម និង​ធ្វើ​ឱ្យ​ស្អាត​មុនពេលវា​ហូរ​ចេញពីរោងចក្ររបស់​យើង។

 

គម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ចម្រោះ​ទឹកស្អាត

ដោយ​ធ្វើការងារ​ជាមួយ​អង្គការ​ Planet Water ដែល​ជា​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ ក្រុមហ៊ុន CBC មាន​បំណង​ផ្តល់​លទ្ធភាព​ទទួល​បានទឹកបរិភោគ​​​ស្អាតនិង​សុវត្ថិភាព និង​កម្មវិធី​អប់រំ​អំពីអនាម័យ​សម្រាប់សហគមន៍​ងាយ​រងគ្រោះ​ក្នុង​ទីជនបទ​នៅ​កម្ពុជា។

ចាប់តាំងឆ្នាំ​២០១៦​មក យើង​បាន​ផ្តល់​លទ្ធភាព​ទទួលបានទឹក​បរិភោគ​ស្អាត និង​ស្ថានីយ​លាង​សម្អាត​ដៃ​តាមរយៈ​ការ​ដំឡើង​ស្ថានីយប៉មចម្រោះ​ទឹកស្អាត និង AquaSan ចំនួន ៣១​ទីតាំង ដែល​ផ្តល់​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ដល់​ប្រជាជន​ប្រមាណ ១៩៥.៨៣៧​នាក់ក្នុង​សហគមន៍​ជនបទ​ចំនួន ៣១។

ទឹក​ស្អាត​មាន​សារៈសំខាន់​សម្រាប់​សុខភាព និង​សុខមាលភាព​របស់សហគមន៍។ តាមរយៈ​គម្រោង​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព​នេះ យើង​បាន៖

  • បង្កើតន​ការ​យល់ដឹង​ និងចំណេះ​ដឹង​អំពី​ប្រធាន​បទ​ទឹក សុខភាព និង​អនាម័យ ព្រមទាំង​កសាង​សមត្ថភាព​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់ការ​អនុវត្ត​កម្មវិធី​អប់រំ​នានា។
  • លើក​កម្ពស់​សមត្ថភាព​ធ្វើ​អនាម័ត​បង្គន់​នៅសាលា​រៀន ដោយផ្តល់​ជូន​ឧបករណ៍​ធ្វើអនាម័យ​ដល់​អ្នក​លាង​សម្អាត​ស្របតាម​វិធានការ​បង្ការ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩។
  • ជួយ​សិស្ស​ និងសហគមន៍​ឱ្យទទួលបាន​ទឹក​បរិភោគ​ស្អាត​និង​សុវត្ថិភាព​ដោ​យ​ឥត​គិតថ្លៃ ដែល​ជួយ​ពួកគេ​ឱ្យ​កាត់​បន្ថយការ​ចំណាយ​ប្រចាំថ្ងៃ។

 

ប៉មចម្រោះទឹកស្អាត AquaTower

ប្រព័ន្ធចម្រោះ​ទឹកស្អាត​ប្រកបដោយ​ចីរភាព

យើង​នឹង​បំពេញ​ឡើង​វិញ​នូវ​ទឹក​គ្រប់​ដំណក់​ដែល​យើង​ប្រើប្រាស់​នៅរោងចក្រ​របស់​យើង
ទឹក​ដែលត្រូវ​បានប្រើប្រាស់​ក្នុងដំណើរការ​ផលិត​របស់​យើង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្ម​ត្រឹមត្រូវ និងបង្ហូរ​ចេញ​ ​ត្រលប់ទៅកាន់ធម្មជាតិវិញ​​ក្នុង​​កម្រិតមួយ​ដែល​គាំទ្រ​ដល់​ជីវិត​សត្វ​ក្នុង​ទឹកបាន។

 

 

More to enjoy